ارده کنجدی با شکلات و فندق

65500تومان

در ساخت و فرآوری ارده کنجدی با شکلات و فندق هیچگونه افزودنی به غیر از ترکیب ارده و شکلات فندق به کار نمی رود و در نتیجه کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ می گردد.