ارده کنجدی با شکلات و قهوه

54500تومان

در ساخت و فرآوری ارده کنجدی با شکلات و قهوه هیچگونه افزودنی به غیر از ترکیب ارده و شکلات قهوه به کار نمی رود و در نتیجه کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ می گردد.