اسپری پاک کننده لکه بر لباس

69300تومان

لکه بر لینکس توانایی از بین بردن انواع لکه ها را داراست و در عین حال از بافت لباس محافظت کرده و آن را نرم و لطیف می کند.