بسته آموزشی رازها و فرمول های شگفت انگیز راه اندازی یک کسب و کار تجاری

65400تومان

– کتاب فوق العاده و توصیه شده بسته آموزشی رازها و فرمول های شگفت انگیز راه اندازی یک کسب و کار تجاری « سه فنجان قهوه
– نقشه راه شروع یک کسب و کار تجاری پولساز » (پیاده سازی شده ۱۶ جلسه مشاوره واقعی مشاور برتر راه اندازی کسب و کارهای تجاری کشور با یک زوج دانشگاهی که قصد راه اندازی یک شرکت پولساز را دارند)