تشک و پتوی برقی در انواع طرح ها

تشک مواج ضد زخم بستر مدل EFFECT 5200,تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800, تشک برقی کد CHI400, تشک برقی سوناجم کد 80, تشک برقی نوردایتالیا مدل C-ST, پتو برقی بویرالی کد 85333, زیرانداز برقی مدل WHF-5080CR, و نوع های دیگر
تشک مواج ضد زخم بستر مدل EFFECT 5200,تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800, تشک برقی کد CHI400, تشک برقی سوناجم کد 80, تشک برقی نوردایتالیا مدل C-ST, پتو برقی بویرالی کد 85333, زیرانداز برقی مدل WHF-5080CR, و نوع های دیگر