دمنوش تی بگ رژیمی ۱۰۰ عددی

245000تومان

ترکیبات دمنوش تی بگ رژیمی ۱۰۰ عددی عبارت است از : چای سبز، زیره، کاسیا، به لیمو، چای اولونگ، زعفران، چای سفید چای سبز از برگهای گیاه کاملیا سیننزیس تهیه می شود.

ناموجود