سیر سیاه فرآوری شده طبیعی معجزه 2021

  265000تومان

  -به عنوان آنتی بیوتیک ادرارآور
  -مفید برای بیماران کلیوی
  -کلاژن سازی پوست
  -سولفور موجود در سیر برای ورم مفاصلی و دردهای ماهیچه ای مفید است.
  -با خوردن سیر سیاه مقابل ویروسها و باکتریها بیاستید و افزایش دهنده سیستم ایمنی بدن
  -باخستگی مبارزه می کند و برای ورزشکاران وآنهایی که می خواهندمقاومت بدنشان رابالا ببرند توصیه می شود و همچنین با خستگی های مزمن ناشی از کار زیاد یاکمبود خواب مبارزه میکند
  -بهترین آنتی اکسیدان است و از پیری زودرس جلوگیری می کند وبه زدودن رادیکال های آزادکه موجب بیماری های زیادی می شود کمک می کند
  -سیر سیاه بیماری های تنفسی و آسم را درمان میکند و همچنین التهاب گلو حنجره سرماخوردگی و آلرژی را کاهش می دهد
  -خوردن آن یعنی نسخه طبیعی درکاهش استرس و اعصاب را آرام و بابی خوابی و بدخلقی مبارزه میکند
  -کاهش کلسترول ضد سرطان ومبارزه با یبوست