شامپوضد شوره جدید

57500تومان

دکسپانتنول ( پیش ساز ویتامین B۵ ) موجود در شامپوضد شوره جدید با اتصال به ساقه مو و ایجاد پوششی کامل بر روی سطح مو و نفوذ به داخل ساقه رطوبت مورد نیاز آنرا فراهم کرده و خاصیت ترمیم کنندگی به آن می دهد و با جلوگیری از وز شدن موها باعث شادابی استحکام و طراوت موها می گردد.