شامپو واترلس خودرو نانو

99500تومان

این محصول بدون استفاده از آب بوسیله نانو ذرات آلودگی سطوح را تمیز می‌کنند و با توجه به خاصیت آنتی استاتیک از تجمع گرد و غبار بر روی سطح جلوگیری می‌کنند.

محصول حاضر یک شوینده بدنه اتومبیل بر پایه آب می باشد که بوسیله نانو ذرات آلودگی بدنه خودرو را تمیز می‌کند و نیاز به مصرف آب نیز ندارد. این محصول با توجه به خاصیت آنتی استاتیک از تجمع گرد و غبار بر روی سطح خودرو جلوگیری می‌کند.

ناموجود