ماسک مو ۱۵۰ میل-ویتابلا

99000تومان

برای این که موهایتان هم زنده بمانند و شاداب و تندرست باشند باید آن ها را به خوبی تغذیه کنید. بخشی از تغذیه موها توسط مواد خوراکی فراهم سازی می شود و بخشی دیگر را هم می توان با ماسک های مناسب  مانند ماسک مو ۱۵۰ میل-ویتابلا  پوشش داد.