پاک کننده سطوح چرم

65200تومان

پاک کننده نانو ارگانیک سطوح چرمی LYNX  یا در واقع پاک کننده سطوح چرم بدون استفاده از الکل تمام لکه ها را از بین می‌بردو استفاده نکردن از الکل سبب شده تا این محصول غیر قابل اشتعال باشد.