پاک کننده گاز

65200تومان

پاک کننده گاز نانو ارگانیک گاز و هود LYNX یکی دیگر از محصولات اصلی lynx میباشد .بیش از حد از پاک کننده های خورنده و ساینده استفاده نکنید و مواد غذایی حاوی اسید و نمک را روی گاز نریزید در نهایت از پاک کننده های استاندارد و برند نظیرپاک کننده گاز استفاده کنید و برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطوح هنگام تمیزکاری از اجسام تیز و برسی پرهیز کنید.