پایه نگهدارنده گوشی طرح سال 2020

برای داخل ماشین به دنبال هولدر مغناطیسی هستید که کوچک و قوی باشد و بتوانید هر لحظه به راحتی موبایل را بردارید و سرجایش قرار دهید بدون اینکه حواستان از رانندگی پرت شود؟
اطلاعات بیشتر