پودرنبات BIZ با طعم دارچین

98500تومان

وزن خالص ۶۰۰ گرم
شامل۳۰ ساشه ۲۰ گرمی
محتویات پودرنبات BIZ با طعم دارچین عبارت است از : نبات پودر شده، پودر دارچین درختچه دارچین درختی کوچک، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر است.