پودرنبات BIZ با طعم لیموعمانی

98500تومان

وزن خالص ۶۰۰ گرم

شامل۳۰ ساشه ۲۰ گرمی

محتویات پودرنبات BIZ با طعم لیموعمانی عبارت است از : نبات پودر شده، پودر لیمو عمانی , لیمو عمانی همان لیمو ترش معمولی خشک شده است .