پک اسکاچ

59000تومان

این بسته شامل:
سه عدد تفلون شور

یک عدد سفره پا کن

سه عدد ابر اسکاچ

سه عدد اسکاچ نمدی

یک عدد اسکاچ ابریشمی
عمر استفاده از آنها چندین برابر اسکاچ های معمولی بوده که این امر سبب صرفه جویی اقتصادی خانواده ها نیز میباشد.

ناموجود