پک ۴ عددی چای سبز کیسه ای در ۴ طعم

198000تومان

نوع ژاپنی آن به “اوچا” معروف است. گیاه چای سیاه و چای سبز یکی است ولی در روند تولید آنها تفاوت های زیادی وجود دارد.

چای سیاه از تخمیر کردن برگ چای و چای سبز از خشک کردن سریع برگ های آن تهیه می شود.

در انبار موجود نمی باشد