چای سبز تی بگ ۲۰ عددی لیمویی

50000تومان

چای سبز تی بگ ۲۰ عددی لیمویی با طعم لیمو گیاه چای سیاه و چای سبز یکی است ولی در روند تولید آنها تفاوت های زیادی وجود دارد. چای سیاه از تخمیر کردن برگ چای و چای سبز از خشک کردن سریع برگ های آن تهیه می شود. لیمو عمانی گونه ی دیگری از لیمو ترش و درخت آن از خانواده ی نارنج است.

ناموجود