چای سیاه شکسته ممتاز معطر برگاموتDr.BIZ

130000تومان

ایرانی چای معطر ایرانی بنوش

دلایل استفاده از چای ایرانی:

• در مزارع چای ایران از سموم استفاده نمیشود به همین علت چای سیاه شکسته ممتاز معطر برگاموتDr.BIZیک چای طبیعی شناخته شده است.

ناموجود