چای سیاه قلم Dr.BIZ

112000تومان

ازجمله محصولات پرطرفدار کارخانه های چای ایران چای سیاه قلم Dr.BIZ است که به دلیل طعم خوب آن، درمیان بومی های منطقه با استقبال فراوانی همراه بوده و در طبقه بندی نوع چای، پس از چای ممتاز قرار می گیرد. این چای از چای ممتاز، درشت تر و دارای ظاهری بلندتر است.

ناموجود