کتاب هوشمند سلامت و ثروتمند زندگی کنید

20000تومان

رندی پائول گیج Randy Paul Gage نویسنده کتاب هوشمند سلامت و ثروتمند زندگی کنید میباشد و منتقد فکری، سخنران انگیزشی و یکی از لیدرهای فعال بازاریابی شبکه‌ای است و در حوزه‌ی خلاقیت کسب و کار، اندیشه و تفکر خلاق فعالیت می‌کند.

ناموجود